WI-RA

Welkom op de website van de stichting WI-RA. WI-RA staat voor Wooninitiatief Raalte en wij faciliteren wonen en zorg in 15 appartementen voor (jong) volwassenen met autisme. Op deze website vindt u meer informatie over de ondersteuning en het wonen bij de WI-RA. Mocht u verder vragen of een keer bij de WI-RA willen kijken om bijvoorbeeld sfeer te proeven dan vindt u onder contact onze contactgegevens. Wij beantwoorden uw vragen graag.

Winnaar Autismeprijs Overijssel 2013

In december 2013 kreeg de WI-RA de Autismeprijs Overijssel uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief of activiteit op het gebied van autisme, die bovenmatige inspanning vergde, dan wel opmerkelijk en/of origineel was. Wij zien de prijs als kroon op ons werk en als beloning voor de jarenlange inzet en vasthoudendheid om dit wooninitiatief mogelijk te maken.

Het Samenwerkingsverband Autismehulpverlening Overijssel motiveerde de keuze als volgt: “De bewondering voor dit ouderinitiatief is gelegen in het feit dat de initiatiefnemers jarenlang onvermoeibaar bezig zijn geweest dit woonproject te verwezenlijken, ondanks tegenslagen en bezuinigingen.”

We zijn natuurlijk supertrots op deze prijs!