Geschiedenis

Idee

Door initiatiefnemer Arnold Korterik werd in 2006 een enquête gehouden. Hieruit bleek dat er in de gemeente Raalte behoefte was aan woonruimte voor (jong)volwassenen met een autisme spectrumstoornis. Ook bleek dat deze behoefte in de toekomst snel zou toenemen. Omdat er in Raalte en omstreken geen passende woonvoorziening voor deze doelgroep bestond, was men aangewezen op voorzieningen ver(der) van huis met lange wachtlijsten. Dit alles vormde de aanleiding om in Raalte een wooninitiatief te ontwikkelen, waardoor deze groep mensen in staat kon worden gesteld dichter bij familie, vrienden en bekenden te blijven wonen. Nadat Arnold Korterik zijn verhaal in de Stentor wereldkundig maakte, kreeg hij veel positieve reacties. De wens voor huisvesting bleek breed gedragen. Arnold vormde een werkgroep met een aantal gelijkgestemden. Hij stak zijn voelhorens uit bij woningcorporatie Salland Wonen, Stichting de Parabool, organisatie MEE en het Riagg (nu Dimence). De lichten sprongen vrij snel op groen, bij alle instanties werd positief gereageerd en meegedacht.

Oprichting stichting

De eerste stap in de goede richting was de oprichting van de Stichting Wooninitiatief Raalte (WI-RA) in 2008. Vervolgens was het de kunst om alle partijen bij elkaar te brengen en een klimaat voor snelle besluitvorming te creëren. Er brak een drukke tijd aan. Alle inspanningen hebben uiteindelijk geleid tot de ontwikkeling van gebouw Schuilenburg in Raalte Noord. Een appartementencomplex, waar wonen en zorg worden gecombineerd. Bijvoorbeeld voor jongeren met een beperking of senioren met een zorgvraag. In september 2011 werd gestart met de bouw van dit complex en op 28 januari 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst getekend door alle betrokken partijen. Op de eerste verdieping van Schuilenburg heeft de WI-RA voor haar doelgroep de beschikking over 15 appartementen. Ieder appartement is ongeveer 75 m2 groot en heeft een eigen woonkamer met open keuken, een slaapkamer, een hobbykamer of extra slaapkamer (bij de vier hoekwoningen), een badkamer, toilet, berging en balkon. Verder is er nog een gezamenlijke woonkamer met open keuken en een TV ruimte. Op de begane grond is een gezamenlijke fietsenberging. De appartementen komen in aanmerking voor individuele huurtoeslag en zijn voorzien van geluidsarme ventilatoren, veilig inductie koken en een alarmeringssysteem. De eerste bewoners hebben in oktober 2013 hun intrek genomen.

Winnaar Autismeprijs Overijssel 2013 

In december 2013 kreeg de WI-RA de Autismeprijs Overijssel uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een initiatief of activiteit op het gebied van autisme, die bovenmatige inspanning vergde, dan wel opmerkelijk en/of origineel was. Wij zien de prijs als kroon op ons werk en als beloning voor de jarenlange inzet en vasthoudendheid om dit wooninitiatief mogelijk te maken.

Het Samenwerkingsverband Autismehulpverlening Overijssel motiveerde de keuze als volgt: “De bewondering voor dit ouderinitiatief is gelegen in het feit dat de initiatiefnemers jarenlang onvermoeibaar bezig zijn geweest dit woonproject te verwezenlijken, ondanks tegenslagen en bezuinigingen.” Klik hier voor het artikel.

We zijn natuurlijk supertrots op deze prijs!